OHSAS 18001 & ISO certifikace

Co to je OHSAS 18001 & ISO certifikace? Je to soubor pravidel umožňujících zajistit trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy ISO.

Je to certifikovaný systém, který vám může přinést zajímavé možnosti při hledání nových obchodních příležitostí.

Přínos systému OHSAS

Zavedení systému OHSAS 18001 zaručuje, že Váš systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci byl porovnán se standardem nejlepších praktik a shledán vyhovujícím. Tím, že byl certifikát vydán třetí stranou – akreditačním orgánem, dává zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám na vědomí, že aktivně chráníte zdraví a bezpečnost Vašich pracovníků.

Eliminace rizik a nebezpečí

OHSAS 18001 vyhodnotí Váš systém řízení bezpečnosti z různých pohledů. Rozsah použití závisí na takových faktorech jako jsou politika organizace pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, povaha jejich činností a podmínky, za kterých působí.

Úspěšný systém řízení bezpečnosti by měl být založen na:

Norma OHSAS 18001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Norma OHSAS 18001 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky v BOZP.


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit.

Chci nezávazně poptat cenu


Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 15 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a pomůcek, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.

E-learning školení BOZP

E-learning školení BOZP

Hygiena práce

Hygiena práce

Koordinátor BOZP na stavbách

Koordinátor BOZP na stavbách

BOZP

BOZP