BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POŽÁRNÍ OCHRANA, REVIZE A ŠKOLENÍ

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Víte, že?

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ (má-li zaměstnance - HPP, DPP, DPČ a jiné) má dle zákoníku práce povinnost zajistit BOZP a PO včetně dokumentace?

Majitel provozovny podnikání nebo bytového družstva má za povinnost zajišťovat požární ochranu odborně způsobilou osobou v PO?

Investor ve stavebnictví má mít za určitých podmínek určeného Koordinátora BOZP, který má ohlašovací povinnost na inspektorát práce?

BOZP

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci je základním požadavkem Zákoníku práce, který na zaměstnavatele klade povinnost zabezpečit ochranu zaměstnanců před riziky, která vznikají při činnostech vykonávaných zaměstnanci ve vaší organizaci.

Cílem našich služeb je zavést a spravovat systémové řešení otázek BOZP a PO a zajistit tak produktivitu bez snížení pracovní výkonnosti. Zároveň snížení především druhotných nákladů na odstraňování následných škod a náhrad při vzniku pracovních úrazů, následná léčení zaměstnanců, nemocí z povolání a v neposlední řadě sankcí ze stran státních dozorových orgánů.


bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena, práce Kompletní servis BOZP a hygieny práce v rozsahu platných právních předpisů Hygiena práce


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit. Chci nezávazně poptat cenu


Pracovní oděvy
a pomůcky

Kilpi a outdoorové
oblečení