login

Koordinátor BOZP
na stavbách

Nabízíme služby koordinátor BOZP na stavbách k zajištění požadavků Zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kdo je Koordinátor BOZP a co dělá?

Zajišťujeme plnění příslušných právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na stavbách.

V přenesené působnosti plníme povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby:


povinnost zpracovat plán BOZP na stavbě

povinnost provést ohlášení stavby a předložit plán BOZP oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa stavby

předávání rizik vyplývajících z vykonávaných činností mezi jednotlivými dodavateli stavby

školení pracovníků

pravidelné povinné kontroly staveniště

průběžné vyhodnocování průběhu stavby z hlediska BOZP

zastupování při jednání s inspektorátem práce

odborné konzultace

Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a prostředků, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.