login

Školení BOZP

prezenční

V rámci našich služeb provádíme prezenční školení BOZP, které vedou odborně způsobilé osoby. Všechny předávané informace jsou aktuální a v souladu s právními předpisy.

Nabídnout můžeme následující školení:

E-learning BOZP

E-learning BOZP je moderní, úsporná, efektivní a časově nenáročná forma vzdělávání. Touto formou je možné výhodně zajistit povinná školení zaměstnanců po internetu. Školení probíhá samostudiem osnov zpřístupněných zaměstnancům klienta. Součástí školení je ověřování znalostí zaměstnanců a závěrem je úspěšnému účastníkovi vystaven certifikát o absolvovaném školení.

Hlavní výhody e-learningu:


možnost individuální formy studia dle vlastního časového plánu (umožňuje studujícím studovat samostatně – dle aktuálních časových možností)

možnost studia pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit prezenční formy

vzdělávání z domova nebo pracoviště

certifikace (automatické vydání Osvědčení o absolvování kurzů)

nezávislost na vzdálenosti a dostupnost studia pomocí jakéhokoliv PC připojeného k internetu

možnost vzájemné komunikace v průběhu studia (podpora lektora)

snadná a rychlá organizace a evidence školení včetně přehledné databáze

stále aktuální osnovy kurzů v případě legislativních změn

Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a prostředků, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.