login

BOZP - bezpečnost
a ochrana zdraví při práci

Je základním požadavkem Zákoníku práce, který na zaměstnavatele klade povinnost zabezpečit ochranu zaměstnanců před riziky, která vznikají při činnostech vykonávaných zaměstnanci ve vaší organizaci.

Víte, že?

BOZP

Cílem našich služeb je zavést a spravovat systémové řešení otázek BOZP a PO a zajistit tak produktivitu bez snížení pracovní výkonnosti. Zároveň snížení především druhotných nákladů na odstraňování následných škod a náhrad při vzniku pracovních úrazů, následná léčení zaměstnanců, nemocí z povolání a v neposlední řadě sankcí ze stran státních dozorových orgánů.

Kompletní servis BOZP a hygieny práce v rozsahu platných právních předpisů


vypracování dokumentace BOZP

vedení dokumentace dle platných právních norem

periodická školení zaměstnanců BOZP

vyhodnocení rizik a sestavení seznamu ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

zastupování při jednání s orgány Státního dozoru OIP

kontroly pracovišť z hlediska prevence BOZP

evidence a řešení pracovních úrazů

odborné konzultace

Specializovaná školení zaměstnanců


práce ve výškách a nad volnou hloubkou

řidiči referenti

obsluha tlakových nádob

řidičů motorových a vysokozdvižných vozíků

a další...

Hygiena práce


kategorizace prací z hlediska hygieny práce

zastupování při jednání s orgány Státního dozoru HP

Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a prostředků, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.