1. Ochrana osobních údajů

1.1 Ochrana osobních údajů podléhá předpisu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

1.2 Vyplníte-li formulář poptávky (http://www.pamarsafety.cz/poptavka.html), souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název firmy, telefon a email. A to pro účely realizace nabídky poptávaných služeb.

1.3 Osobní údaje zpracovává pouze firma PAMAR safety s.r.o. a neposkytuje je třetím stranám.

1.4 Osobní údaje budou zpracovány po dobu komunikace s autorem poptávky, manuálně v elektronické podobě. A poté další rok. Pokud nebude autor poptávky a poskytovatel služeb během tohoto časového období (rok) v kontaktu, osobní údaje budou smazány.

1.5 Autor zaslané poptávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.6 Autor zaslané poptávky prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k firmě PAMAR safety s.r.o. odvolat písemným oznámením v podobě dopisu (na adresu firmy) nebo emailové zprávy (na admin@pamar.cz). Firma PAMAR safety s.r.o. poté neprodleně smaže osobní údaje autora zaslané poptávky.

1.7 V případě, že by se autor zaslané poptávky domníval, že firma PAMAR safety s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

požádat firmu PAMAR safety s.r.o. o vysvětlení,

požadovat, aby firma PAMAR safety s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost autora poptávky podle předchozí věty shledána oprávněnou, firma PAMAR safety s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

1.8 Požádá-li autor poptávky o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma PAMAR safety s.r.o. povinna tuto informaci předat. Firma PAMAR safety s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.9 Autor poptávky souhlasí se zasláním nabídky (a další komunikace) na elektronickou adresu autora poptávky nebo telefonní číslo autora poptávky.

1.10 Stránky (http://www.pamarsafety.cz/) a formulář (http://www.pamarsafety.cz/poptavka.html) jsou sledovány měřícími systémy Google. Osobní údaje z formuláře nejsou sdílené Googlu viz. 1.3. Údaje pro měřící systémy Googlu (návštěvnost, konverze) jsou anonymní a nelze z nich identifikovat konkrétní osobu.

1.11 Autor poptávky a návštěvníci webu souhlasí s výše uvedenými body. Pokud ne, nevyplňujte a nepoužívejte tyto stránky.