Požární ochrana

Víte, že?

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ (má-li zaměstnance - HPP, DPP, DPČ a jiné) má dle zákoníku práce povinnost zajistit BOZP a PO včetně dokumentace?

Majitel provozovny podnikání nebo bytového družstva má za povinnost zajišťovat požární ochranu odborně způsobilou osobou v PO?

Investor ve stavebnictví má mít za určitých podmínek určeného Koordinátora BOZP, který má ohlašovací povinnost na inspektorát práce?

PO

Požární ochrana je základním požadavkem Zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky o požární prevenci, které zaměstnavateli ukládají povinnost, zabezpečit požární ochranu na jeho pracovištích. Nabízíme kompletní servis požární ochrany (PO) v rozsahu platných právních předpisů.

Požární prevence spočívá především ve:


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit.

Chci nezávazně poptat cenu


Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a pomůcek, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.

E-learning školení PO

E-learning školení PO

Revize hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů

Revize elektro

Revize elektro

Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky

DZP dokumentace zdolávání požáru

DZP dokumentace zdolávání požáru

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán