login

Požární ochrana

prevence požáru

Je základním požadavkem Zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky o požární prevenci, které zaměstnavateli ukládají povinnost, zabezpečit požární ochranu na jeho pracovištích.

Víte, že?

PO

Požární ochrana je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky. Jedná se o speciální dokumenty, které jsou zpracovávány na míru každému objektu či dané situaci. Součástí jsou i povinná školení zaměstnanců. Nabízíme kompletní servis požární ochrany (PO) v rozsahu platných právních předpisů.

Požární prevence spočívá především ve:


vypracování dokumentace PO

vedení dokumentace dle platných právních norem

vypracování začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí

stanovení organizace v zabezpečení požární ochrany

vypracování posouzení požárního nebezpečí

vypracování požárních řádů

vypracování evakuačních plánů v grafické podobě

zastupování při jednání s orgány Státního požárního dozoru HZS České republiky

periodické školení zaměstnanců o PO

odborné přípravy preventistů požární ochrany

odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek

školení osob zajišťujících PO v mimoprovozní době

školení obsluhy ohlašovny požárů

pravidelný, průběžný servis požární ochrany (kontroly a revize)

preventivní kontroly PO na pracovištích

požární asistence a dozory na skupinových akcích

revize věcných prostředků PO

zajištění pronájmu požární techniky např. pro kulturní akce

Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a prostředků, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.