BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POŽÁRNÍ OCHRANA, REVIZE A ŠKOLENÍ

hygiena práce hygiena práce hygiena práce

Hygiena práce

K BOZP se úzce váže obor hygiena práce, který se zabývá pracovní činností a jejích dopadů na zdraví zaměstnanců. Jde tedy o zabránění vzniku onemocnění při práci a zamezení až trvalému poškození zdraví. Kontrolním orgánem je Krajská hygienická stanice (KHS), která kontroluje zda plníme zákonné povinnosti v BOZP jako je například osvětlení, větrání, ergonomie na pracovišti, zásobování vodou atd… Dodržování požadavků na hygienu práce se týká všech podnikatelských subjektů.


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit. Chci nezávazně poptat cenu


Pracovní oděvy
a pomůcky

Kilpi a outdoorové
oblečení