ČSN ISO 45001:2018 certifikace

Co to je ČSN ISO 45001:2018 certifikace? Je to soubor pravidel umožňujících zajistit trvalou bezpečnost a zdraví při práci.

Je to certifikovaný systém, který vám může přinést zajímavé možnosti při hledání nových obchodních příležitostí.

Přínos systému ČSN ISO 45001:2018

Zavedení systému ČSN ISO 45001:2018 zaručuje, že Váš systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci byl porovnán se standardem nejlepších praktik a shledán vyhovujícím. Tím, že byl certifikát vydán třetí stranou – akreditačním orgánem, dává zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám na vědomí, že aktivně chráníte zdraví a bezpečnost Vašich pracovníků.

Eliminace rizik a nebezpečí

ČSN ISO 45001:2018 vyhodnotí Váš systém řízení bezpečnosti z různých pohledů. Rozsah použití závisí na takových faktorech jako jsou politika organizace pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, povaha jejich činností a podmínky, za kterých působí.

Úspěšný systém řízení bezpečnosti by měl být založen na:

ČSN ISO 45001:2018 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. ČSN ISO 45001:2018 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky v BOZP.


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit.

Chci nezávazně poptat cenu


Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a pomůcek, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.

E-learning školení BOZP

E-learning školení BOZP

Hygiena práce

Hygiena práce

Koordinátor BOZP na stavbách

Koordinátor BOZP na stavbách

BOZP

BOZP